rhy.fi
Metsästys

Metsästystoiminta 

Muistakaa ottaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta/vapaajäsenkortti mukaan metsälle.
Valvontaan tullaan syksyn aikana suorittamaan Poliisin ja Rajavartionlaitoksen kanssa yhteistyössä. 


Jos todistus metsästysoikeuteen puuttuu niin; 
 - Jäsenmaksun/vapaajäsenkortin näyttömääräys
 - Metsästys loppuu kyseiseltä päivältä kunnes kuitti/jäsenkortti on esitetty 

Jos jäsenmaksua ei ole suoritettuna metsästäessä; 
 - Sakkomaksu -> kolminkertainen jäsenmaksu


 

Metsästysajat Oulun Erä- ja Kennelkerhon mailla
Sorsalinnut
20.8.2019 – 31.12.2019
Sepelkyyhky
10.8.2019 – 31.10.2019
Teeri
10.9.2019 – 10.12.2019 *
Pyy
10.9.2019 - 10.11.2019
Metso
10.9.2019 – 10.11.2019 (paitsi Ii 10.9.2019 – 10.12.2019)
Hirvi
12.10.2019 – 31.12.2019 +
Ilman koiraa (ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen)
1.1.2020 – 15.1.2020.
Metsäjänis ja rusakko
1.9.2019 – 29.2.2020 (Paitsi Kirkkaanlamminmaalla ja Rahvalonsaaressa, joissa rauhoitus voimassa vielä kaudella 2019).

* Urosteeren talvimetsästys sallittu Utajärvellä Rantakuuselan mökin vuokrauksen yhteydessä mikäli saaliskiintiö ei ole tuohon mennessä vielä täyttynyt. Saaliskiintiö ei ole metsästäjäkohtainen, vaan tarkistettava aina erikseen mökiltä löytyvästä puhelinnumerosta ennen metsästyksen aloittamista.
HUOM! Ei metsästystä mikäli mökkiä ei ole vuokrattuna metsästäjän nimellä.

Rantakuusela
Metson rauhoituksen ainoa poikkeus on Rantakuuselassa, jossa kerhon vuokraamille maa-alueille siirryttäessä (Oilinginojan metsästäjät ry) noudetaan heidän sääntöään. 

Luvat oikeuttavat kahden metsästäjän kerralla metsästämään pienriistaa, saaliskiintiö per lupa on yksi (1) uros metso ja kaksi (2) muuta metsäkanalintua kaudessa. 
Koppelo rauhoitettu.
Alueille siirtyessä tulee ilmoittaa tekstiviestitse metsästyksen aloittamisesta ja ilmoittaa saalisilmoitus metsästyksen päätteeksi, ilmoitus tapahtuu Esa Kurttilalle. 
Lupa edellyttää metsästäjältä/metsästäjiltä Rantakuuselan mökin vuokrausta.
Kartat ja tarkemmat ohjeet metsästykseen sekä ilmoitusten tekoon löytyvät Rantakuuselan mökiltä.

Rauhoitukset ja pisteytys
Riekko rauhoitettu.
Koppelo rauhoitettu Oilinginojan metsästäjät ryltä vuokratuille alueille siirryttäessä.
Jäniksen rauhoitus Kirkkaanlamminmaalla ja Rahvalonsaaressa voimassa vielä 2019.

Saalispisteytyksen korkein sallittu pistemäärä on 24 pistettä.
Metson saaliskiintiö on yksi (1) metso (U) tai koppelo (N) metsästäjää kohden.
Tarkemman pisteytyksen löydät saalisilmoituksesta.

 

Pienpetopyynti
Pienpetopyynti kerhon mailla on sallittua metsästysaikojen mukaisesti, ilman erillistä luvan hakemista.
Pienpetopyynti käyttäen loukkuja taikka rautoja on luvanvaraista.
Jäsenen, joka haluaa harjoittaa loukku- tai rautapyyntiä kerhon mailla, tulee pyytää lupa Oulun Erä- ja Kennelkerhon hallitukselta.

 
Huom, Somerovaaran metsästäjät!
Jos havaitaan poron raatoja niin yhteys;
Jouko Päkkilä
040 9111135
tai
Lauri Oinas-Panu
040 7654210
Ilmoittaessa muista kertoa havaintopaikka missä raato tavattu sekä löytöpäivä.
30e löytöpalkkio, jos raatoa ei ole aikaisemmin ilmoitettu.

 

 
Saalis- ja pienpetoilmoituslomakkeet löytyvät Lomakkeet&Tiedostot sivulta! 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua