rhy.fi
Majasäännöt

Majasäännöt

1.§ Majat on tarkoitettu Oulun Erä – ja Kennelkerho r.y:n jäsenvelvollisuutensa suorittaneiden jäsenten käyttöön.

2.§ Maja on varattava kerhon tätä tehtävää hoitamaan valitsemalta henkilöltä tai yhteisöltä.

3.§ Varauksen voi tehdä kalenterivuoden aikana, mutta jäsenellä saa olla vain 1 varaus kerrallaan.
Varaus kaikissa majoissa on viikon verran enimmillään. Mikäli majoilla ei ole varauksia, niin varauksen voi tehdä jäsen, vaikka hänellä olisi jo varaus jollekin majalle. Varauksesta täytyy olla 3 vrk lähtöön.

4.§ Varauksen voi tehdä vain yhtä käyttökertaa varten kerrallaan esittämällä voimassa olevan jäsenmaksulapun/ jäsenkortin. Poissulkien äkkivarausmahdollisuus.

5.§ Pisin yhtäjaksoinen oleskelu on viikon varaus kaikilla majoilla

6.§ Majan käytöstä on maksettava kerhon vuosikokouksen vahvistama maksu vuorokausimäärän mukaan.

7.§ Majamaksu on suoritettava ennen avainten noutamista. Avain luovutetaan vain maksukuittia vastaan.

9.§ Majoilla asuttava ja elettävä yhteistä omaisuutta kunnioittaen. Kerhon omaisuudelle aiheutuneesta vahingoista on majan käyttäjä korvausvelvollinen.

10.§ Majan avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille henkilöille, eikä niistä saa teettää kopioita. Hallitus voi myöntää tähän erillisluvan hakemuksen perusteella.

11.§ Avaimet täytyy palauttaa välittömästi majavarauksen päätyttyä.

12.§ Jäsen ei voi varata majaa pelkästään kerhon ulkopuolisille henkilöille. Hallitus voi myöntää tähän erillisluvan hakemuksen perusteella.

13.§ Jäsen saa viedä vieraakseen ja majoittaa kerhon ulkopuolisia henkilöitä majoille, oman majoilla oleskelunsa aikana.

15.§ Jokaisen majan käyttäjän on huolehdittava jätteistään. Pullot purkit ja tölkit on vietävä mukanaan pois. Majoilla pitää myös tyhjentää roskien lisäksi tuhkat. Jokaisen majavieraan on siivottava jälkensä; imuroitava, pyyhittävä pöydät jne. Omat lakanat tulee tuoda mukanaan majalle.

16.§ Jokaisen majalla vierailevan on kirjoitettava nimensä vieraskirjaan selkeästi ja luettavasti.

17.§ Kulutustavarat, kuten paperipyyhkeet, WC- paperit, suodatinpussit, kynttilät ym. on majan käyttäjän tuotava itse tullessaan.

18.§ Kerhosta erotetun henkilön ja majojen käyttökiellossa olevan henkilön vieminen/ kutsuminen majoille on kiellettyä.

19.§ Majojen käyttöä koskevien sääntöjen rikkomisesta on hallituksella oikeus määrätä jäsen majojenkäyttökieltoon korkeintaan 1 vuodeksi.

20.§ Majan käyttäjän on itse ilmoitettava kalansaaliinsa suoraan metsähallitukselle. Tämä tapahtuu metsähallituksen nettisivuilla olevalla lomakkeella.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös